Coneix-nos

CurriculumConfir

Verificació de dades incloses en el formulari del currículum

Dades personals

Nom
Primer cognom
Segon cognom
País de residència
Domicili
CP
Població
Província
Telèfon mòbil
Telèfon fix
Adreça electrònica
NIF / Passaport
Data de naixement
Lloc de naixement
Foto de perfil
Foto de perfil del candidat

Formació acadèmica

Experiència laboral

Idiomes

Informàtica

Altres dades

Retribució desitjada
Tipus de jornada laboral
Tipus de torn
Disponibilitat viatjar
Mobilitat geogràfica
Zones de mobilitat
Carnet conduir
Cotxe propi
Permís de treball
A continuació pots reflectir qualsevol informació que consideris rellevant fer-nos arribar:

Adjuntar CV

Adjuntar Curriculum Vitae

Si desitja enviar les seves dades per a futures seleccions de personal que faci FREMAP, comprovi que compleix els requisits mínims que s'especifiquen i empleni el formulari adjunt, prement una vegada emplenat el botó enviar.

Les dades de caràcter personal inclosos en aquest formulari seran incorporats al fitxer automatitzat de FREMAP Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 61, inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. Aquestes dades es destinaran a la gestió integral de la informació de recursos humans, sent-ne FREMAP l'única destinatària.

Us informem igualment que en cas que inclogueu voluntàriament dades especialment protegides per la Llei Orgànica de Protecció de Dades als camps de text lliure, sobre ideologia, religió o creences, afiliació sindical, origen racial, salut o vida sexual, s'entendrà atorgat el seu consentiment per al tractament d'aquestes i quedaran protegides amb el nivell de mesures de seguretat exigida per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Per tal d'oferir-vos un correcte servei mantenint al dia les vostres dades, us comprometeu a comunicar per escrit qualsevol canvi que s'hi produeixi.

Si vostè desitgés exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, haurà d'adreçar-se a FREMAP Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 61 al domicili: Ctra. de Pozuelo, núm. 61, 28222 - Madrid.