Coneix-nos

Qui és FREMAP?

Contingut de la pàgina

Som una entitat col·laboradora amb la Seguretat Social que gestiona i protegeix les contingències d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

I a més gestiona les prestacions econòmiques derivades:

 • D'incapacitat temporal per contingències comunes.
 • Per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
 • Per cessament en l'activitat dels treballadors autònoms.
 • Per la prestació per atenció de menors afectats per càncer o altra malaltia greu.

Protegim a 4,2 milions de treballadors, amb més de 410.000 empreses associades.

Missió: Quin és la nostra raó de ser?

"Procurar l'excel·lència en la nostra gestió de les prestacions i en el tractament integral de la salut del treballador, amb una atenció pròxima, humanista i personalitzada, que respongui a la confiança dipositada pels nostres mutualistes i contribueixi a l'ús eficient dels recursos "

Visió: Què volem ser?

"Pretenem obtenir el màxim reconeixement com a institució de referència, reforçant el nostre lideratge pels valors que inspiren la nostra actuació, per l'excel·lència en el servei prestat i pel talent de cadascun dels nostres professionals "

Valors

Els valors que orienten l'actuació de totes les persones de FREMAP estan recollits en el Document Cultura d'Empresa de FREMAP en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent i el Codi de Conducta en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Serveis prestats per FREMAP

El servei prestat per FREMAP queda definit en el punt 12 dels Principis Bàsics de Cultura d'Empresa com el tractament integral del risc professional, que suposa:

"L'aplicació coordinada de totes les tècniques preventives, assistencials, reparadores i recuperadores, per a la lluita contra els riscos que afecten a la salut i les seves conseqüències físiques, psíquiques, socials i econòmiques "

Aquest tractament integral consta dels següents serveis:

 • Prevenció. Actuacions de caràcter general enquadrades dins el Pla General d'Activitats Preventives
 • Assistència Sanitària:
  • Assistència Ambulatòria
  • Assistència Hospitalària
 • Formació Professional
 • Treball Social
 • Psicologia
 • Gestió Integral del Risc Professional: Accidents de Treball i Malalties Professionals
 • Seguiment i control de la Prestació Econòmica d'Incapacitat Temporal derivada de Contingències Comunes
 • Gestió de les Prestacions Econòmiques:
  • Risc durant l'Embaràs i Lactància natural
  • Atenció de menors afectats per càncer i altres malalties greus
  • Cessament d'activitat dels Treballadors Autònoms
 • FREMAP ASSISTÈNCIA (Línia 900)

Estratègia de FREMAP

La gestió de FREMAP té com referència el model EFQM d'Excel·lència Europea:

 • FREMAP defineix la seva estratègia de futur, en el Pla Estratègic de FREMAP 2015-2017.
 • FREMAP entén el servei excel·lent com " El decidit compromís a cadascuna de les nostres actuacions, per satisfer les lícites necessitats de les persones i Entitats amb qui ens relacionem ".

La vocació per l'Excel·lència, la Millora Contínua i la Qualitat, és una constant a FREMAP, de manera que el seu Objectiu Institucional per al període 2016 a 2017, és " L'ATENCIÓ AL TREBALLADOR ".

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tingui instal·lat el programa Acrobat Reader Aquest enllaç s'obrirà en una nova finestra d'Adobe.

​​​​​​​​​​​