Coneix-nos

Reclamacions

Contingut de la pàgina

Les reclamacions poden presentar-se:

  • En Fulls de Reclamacions existents en tots els Centres de FREMAP

    Les reclamacions presentades són tramitades i contestades directament per la Mútua i comunicades a la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social. Article 73.5 de la Llei 35/2014 de 26 de desembre.

  • A través de l' Oficina Virtual de Reclamacions Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

    Una oficina virtual de reclamacions d'accés públic per gestionar les queixes dels treballadors sobre la gestió de les mútues. El Ministeri centralitza les reclamacions rebudes i les remet a la mútua corresponent perquè aquesta pugui facilitar una resposta que posteriorment, el Ministeri fa arribar al ciutadà.

Les reclamacions són queixes de caràcter administratiu pel que fa al servei prestat per la Mútua, i diferents als reclamacions objecte d'accions legals, que se substancien pels Tribunals de Justícia.