Coneix-nos

Sistema de Gestió

Contingut de la pàgina

FREMAP està compromesa, d'acord amb seu Missió, visió i valors, a mantenir i millorar el seu model de gestió basat en la millora contínua i la innovació, dels quals factors clau són l'excel·lència en el servei i l'excel·lència en la gestió, dins el marc legislatiu vigent.

La Política de Qualitat en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent té com a objectiu establir els principis d'actuació que orienten a FREMAP per a la consecució dels seus objectius estratègics, permetent-li així ser una institució de referència i donar resposta a les expectatives i interessos dels principals grups d'interès.

Per donar suport a la Política, FREMAP disposa d'un Sistema de Gestió, impulsat per la Direcció, que aporta un enfocament sistemàtic en la seva actuació diària. Com referència per establir, implantar i millorar aquest Sistema de Gestió, se segueix l'estàndard de la norma UNE - EN ISO 9001:2015.

Polítiques de FREMAP

Certificats i acreditacions

ISO 9001 Sistema de Gestió de la Qualitat

Certificat IQNetCertificat AENOR ISO 9001 

FREMAP disposa, des de 1996, d'un Sistema de Gestió de Qualitat certificat per AENOR, conforme amb la Norma UNE - EN ISO 9001:2015, amb abast a totes les seves activitats i per a tots els centres de FREMAP, (administratius, ambulatoris i hospitalaris), en tot el territori nacional.

EFQM 500 + Excel·lència Europea

EFQMExcel·lència Europea 500+ 

FREMAP desenvolupa el seu Sistema de Gestió partint de Model EFQM d'Excel·lència Europea, i té reconeguda la certificació d'Excel·lència Europea 500+, en el seu màxim nivell, des de 2006, i amb abast per a tots els seus centres ambulatoris, hospitalaris i administratius, en tot el territori nacional.

En la renovació de la certificació, de febrer de 2018, FREMAP va obtenir com a resultat de l'avaluació una puntuació en el tram 575-625 punts, tram assolit únicament per un selectiu nombre d'empreses a Espanya.

Marca de Garantia MADRID EXCELENTE

Madrid Excel·lent  

Fremap compta, des de 2001, amb la Marca de Garantia MADRID EXCELENTE , una vegada acreditat el compliment dels criteris de qualitat i excel·lència, exigits per aquesta marca.

El 2008 FREMAP va rebre el Premi Madrid Excelente a la confiança dels clients, en la categoria Gran Empresa.

ISO 14001 Sistema de Gestió Mediambiental

Certificat IQNetCertificat AENOR de Gestió Mediambiental 

FREMAP disposa, des de l'any 2000, d'un Sistema de Gestió que integra els conceptes mediambientals certificat per AENOR, conforme amb la Norma UNE - EN ISO 14001:2015, amb abast a totes les seves activitats i tots els centres de FREMAP (administratius, ambulatoris i hospitalaris) en tot el territori nacional.

ISO 27001 Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació

Certificat IQNetCertificat AENOR SI-0014-2018 

FREMAP disposa, des de 2018, d'un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació certificada per AENOR, conforme amb la Norma UNE-ISO/IEC 27001:2013, amb abast a totes les seves activitats i per a tots els centres de FREMAP, (administratius, ambulatoris i hospitalaris), en tot el territori nacional.

Certificat Bequal

FREMAP torna a obtenir, el març de 2018, el Certificat Bequal en la seva categoria PLUS, reconeixent les polítiques inclusives i les millores introduïdes des de l'anterior certificació el 2014 en relació amb les persones amb discapacitat. Fundació Bequal reconeix d'aquesta manera els procediments i polítiques a favor de la igualtat d'oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat i, per una altra, el compromís de FREMAP amb la millora i increment dels nivells i la qualitat del treball de les persones amb discapacitat.

El certificat Bequal verifica no només el compliment legal de les empreses, com la quota legal de reserva de treball del 2% per a empreses de més de 50 treballadors, sinó la integració de polítiques inclusives amb la discapacitat en les diferents àrees de l'empresa, polítiques i procediments que faciliten la incorporació laboral a les mateixes de persones amb discapacitat.

Verificació de l'Informe Anual, Sostenibilitat i Govern Corporatiu

FREMAP, des de 2003, efectua el seu Informe Anual de Sostenibilitat i Govern Corporatiu de conformitat amb els criteris establerts en Global Reporting Initiative, l'estàndard internacional més exigent per a informes de sostenibilitat, i la seva corresponent verificació externa per part d'una entitat independent.

Laboratori metrologia acreditada per ENAC segons UNE EN ISO/IEC 17025

Segell ENAC Segell rla

El Laboratori de Metrologia Dimensional de FREMAP pertany al Servei de Readaptació Professional i està acreditat per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) des de 1995 amb el núm. de referència: 11/LC10.004 per fer calibratges en el laboratori i " in situ " a la indústria espanyola, de conformitat amb el norma UNE EN ISO/IEC 17025 " Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assajos i calibratge ". També pertany a la Xarxa de Laboratoris de la Comunitat de Madrid – RLA amb el núm. 186.

Certificat d'Auditoria Legal del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals

Per acomplir la Llei de Prevenció, Llei 31/1995 i al Reglament dels Serveis de Prevenció, RD 39/1997, FREMAP sotmet el seu Sistema de Prevenció a una auditoria externa cada quatre anys.

​​​​​​​​​
​​​​​