Empleats de la Llar

Règim d'Empleats de la Llar

Contingut de la pàgina

Es considera relació laboral especial del servei de la llar familiar la que concerten el titular del mateix, com ocupador, i l'empleat que, dependentment i a compte d'aquell, presta serveis retribuïts en l'àmbit de la llar familiar.

Activitats incloses:

  • Tasques domèstiques.
  • Cura o atenció dels membres de la família.
  • Llar d'infants, jardineria, conducció de vehicles, sempre que formin part de les tasques domèstiques.

Més informació:

​​​