Empreses

Gestió de l'Absentisme

Contingut de la pàgina

Les perspectives de creixement a llarg termini d'una economia depenen de l'evolució de la seva productivitat. La importància de la productivitat s'incrementa en augmentar la integració entre mercats.

Disminuir l'absentisme laboral és un dels principals objectius que es fixen avui dia les empreses espanyoles.

FREMAP disposa d'una ÀREA DE GESTIÓ DE L'ABSENTISME que desenvolupa conjuntament amb les empreses associades un programa d'actuacions amb un doble enfocament:

Diagnostica la situació de l'empresa

  • Posant a la seva disposició informes d'absentisme que els permeten tenir una visió global sobre el seu absentisme mèdic així com la comparativa amb el sector a què pertany, per Comunitat Autònoma i un conjunt ampli de variables d'anàlisi.
  • A través dels informes de costos d'absentisme que FREMAP aporta a l'empresa, aquesta podrà quantificar els costos directes que li suposen les baixes per contingència comuna i professional.

Proposa solucions a l'empresa

  • Solucions dissenyades en funció de les especials característiques de l'empresa analitzades conjuntament entre l'equip multidisciplinari de FREMAP i cada organització empresarial.
  • Solucions dirigides a les empreses, entenent que l'absentisme és un fenomen multicausat vinculat a la mateixa actitud dels treballadors en què intervenen factors de tipus laboral, social i el mateix sistema de Seguretat.

Treballadors FREMAPEn definitiva, solucions per a la gestió de l'absentisme integral tenint en compte que d'acord amb el reglament de col·laboració de la gestió de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals aprovat pel RD 1993/1995 de 7 de desembre en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent, les accions de la Mútua es limiten només a l'absentisme mèdic.

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tingui instal·lat el programa Acrobat Reader Aquest enllaç s'abrir´ en una nova finestra d'Adobe.