Empreses

Prevenim en la teva Empresa

Contingut de la pàgina

FREMAP, dins el seu compromís d'aconseguir l'excel·lència en el tractament integral de la salut del treballador, considera la Prevenció de Riscos Laborals, com una actuació essencial que permet millorar els nivells de seguretat i salut de les nostres empreses associades i minimitzar els índexs de sinistralitat.

Què fem?

 • Garantim un dels valors essencials per assegurar la capacitat productiva: la seguretat i salut dels treballadors.
 • Contribuïm al control de pèrdues i a la millora de l'eficiència dels sistemes productius.
 • Ajudem a la consecució d'incentius econòmics en les cotitzacions a la Seguretat Social (BONUS, RD 404/2010).
 • Assegurem la tranquil·litat i benestar del treballador amb unes condicions de treball saludables i segurs.

Com ho fem?

 • Col·laborem en la integració de la prevenció en l'empresa:
  • Actualitzant els coneixements dels directius, tècnics i comandaments que assumeixen l'activitat preventiva.
  • Oferint un ampli catàleg de publicacions i activitats per a la divulgació de la cultura preventiva en l'empresa i la sensibilització dels treballadors.
 • Donem suport al control de la sinistralitat:
  • Informant sobre l'evolució dels accidents i malalties professionals.
  • Analitzant els aspectes més significatius de la sinistralitat esdevinguda.
  • Proposant mesures per al control de les causes dels accidents i malalties professionals ocorreguts.
 • Facilitem informació actualitzada sobre:
  • Novetats legislatives i tècniques en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Bones pràctiques en prevenció relacionades amb els problemes concrets que es poguessin plantejar.
 • Desenvolupem projectes d'investigació i anàlisi que permetin:
  • La identificació dels processos i activitats que generen majors perills partint dels accidents ocorreguts i les malalties detectades.
  • El disseny de procediments de treball i l'elaboració de bones pràctiques en prevenció que redueixin la sinistralitat en aquests processos i activitats.

Compromesos amb la Prevenció

La fermesa i serietat de FREMAP en aquest compromís queden avalats per la col·laboració que venim fent des de fa ja molts anys amb multitud d'institucions, a través d'un ampli ventall d'activitats dirigides sempre a la promoció de la prevenció de riscos laborals:

 • Participació amb un gran nombre de ponències en congressos, jornades tècniques i tallers organitzats per universitats, fundacions, administracions, associacions empresarials, cambres de comerç i altres institucions.
 • Publicació d'un important nombre d'articles tècnics en destacats mitjans vinculats a la prevenció.
 • Cooperació amb comitès de seguretat i associacions per a l'elaboració de normativa.