Notícies

Les ajudes econòmiques concedides l'any 2017 per la Comissió de Prestacions Especials de FREMAP assoleixen a 10.497 accidentats de tot Espanya.

L'import d'aquestes ajudes, regulades per l'article 96.1.b del RD Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, va ascendir el 2017 a un total de 21.184.364,60 €

MADRID (12/02/2018)

FREMAP, a través de la Comissió de Prestacions Especials, gestiona ajudes assistencials, econòmiques i programes de formació professional orientats a la readaptació/reinserció laboral dels treballadors protegits i autònoms adherits a FREMAP que, com a conseqüència d'un accident de treball o una malaltia professional, tenen una incapacitat permanent reconeguda o una situació d'incapacitat temporal amb previsió d'invalidesa permanent a l'alta mèdica.

Aquestes ajudes són compatibles amb les prestacions reglamentàries de la Seguretat Social.

Detall de les prestacions concedides el 2017 en cada Comunitat Autònoma

Comunitat autònoma

Beneficiaris 2017

Import 2017 (€)

Andalusia (sense Ceuta i Melilla)

2.421

4.875.885,67 €

Ceuta

11

10.962,63

Melilla

22

8577,34

Extremadura

885

1.138.050,71

Aragó

202

377.583,91

Cantàbria

52

74.332,95

Castella Lleó

900

1.627.932,59

Madrid

1.355

4.387.775,24

Castella-la Mancha

568

1.302.386,92

Canàries

498

1.016.629,41

Navarra

147

226.843,45

La Rioja

241

154.351,99

Múrcia

103

310.447,32

Principat d'Astúries

369

659.204

Catalunya

771

1.867.721,56

Balears

127

156.844,81

Comunitat Valenciana

730

1.356.581,32

Galícia

635

932.460,24

País Basc

460

699.792,52

TOTAL

10.497

21.184.364,60

Amb l’objecte de poder fer aquesta tasca, l'article 96.1.b) del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social estableix que el 10% dels excedents de la Mútua, s'aplicaran a la dotació de la Reserva d'Assistència Social, que es destinarà al pagament de prestacions d'assistència social autoritzades