Notícies

Incentiu econòmic per reducció de la sinistralitat - BONUS

Sol·licitud BONUS 2018

MADRID (16/04/2018)

El dia 15 d'abril de 2018 es va iniciar el període de sol·licitud de l'incentiu a les empreses que es distingeixin per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral, " BONUS ", del qual termini de sol·licitud finalitza el dia 31 de maig.

Per tal de facilitar a les empreses associades a FREMAP i als seus col·laboradors la petició d'aquest incentiu, s'ha habilitat una opció en " FREMAP ONLINE " que permet presentar telemàticament les sol·licituds una vegada signades digitalment, així com adjuntar la documentació necessària, de tal manera que no serà precís que acudeixin físicament a les oficines de FREMAP per fer-la.

En l'aplicació de FREMAP ONLINE, s'ha creat aquest nou espai en el mòdul de " Empreses/Bonus/Consulta i Sol·licitud " tenint en compte totes les novetats del RD 231/2017 que regula l'incentiu, incorporant per al desenvolupament del formulari de sol·licitud tots els requisits que requereix la normativa en vigor.

Per tal de facilitar l'ús d'aquesta aplicació, es posa a la seva disposició un vídeo explicatiu a què poden accedir a través del següent enllaç.

Així mateix, té tota la informació que pugui necessitar per a la gestió d'aquesta sol·licitud en l'espai FREMAP BONUS.

Les empreses que no disposin de signatura digital podran igualment complimentar la sol·licitud en la mateixa aplicació de FREMAP ONLINE i posteriorment, presentar la sol·licitud signada en la qualsevol de les oficines de la nostra xarxa.

Estem a la seva disposició per assessorar-li sobre qualsevol aspecte que consideri oportú.

Moltes gràcies per confiar a FREMAP