Avís legal

Avís legal

Contingut de la pàgina

Identificació fiscal

En compliment del que preveu l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa de manifest que FREMAP MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL NÚMERO 61, amb domicili a Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, Madrid 28222 - Madrid i amb CIF G-28207017, està inscri​ta amb el número seixanta-un en el Registre d'Entitats col·laboradores en la Gestió de la Seguretat Social i és titular del domini d'internet "www.fremap.es".

Política de Protecció de Dades

FREMAP MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL NÚMERO 61 ​declara estar al corrent en matèria de protecció de dades de caràcter personal mitjançant l'aplicació de les mesures exigides per la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre i Reglament de Mesures de Seguretat Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre.

Els fitxers de què és titular i responsable FREMAP estan inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, podent vostè exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, acompanyant la informació necessària mitjançant els següents mitjans:

 • Escrit dirigit al domicili social: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, 28222 - Madrid
 • Sobre prefranquejat disponible en qualsevol dels nostres Centres ubicats en el territori nacional
 • Per correu electrònic a l'adreça: derechos_arco@fremap.es
 • Informació necessària
  • Nom i cognoms de l'interessat
  • Fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid que l'identifiqui, o de la persona que el representi, si escau
  • Petició en què concreta la sol·licitud
  • Direcció a l'efecte de notificació, data i signatura del sol·licitant
  • Documents acreditatius de la petició que formula, si escau

Així mateix li informem que les dades que poguessin ser recollits mitjançant formularis d'aquest Web, passaran a incorporar-se als fitxers identificats en els mateixos amb la finalitat prevista en el mateix formulari.

Ús del Web

 • FREMAP és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial reflectits en el site http://www.ca.fremap.es, així com de tots els elements continguts en el mateix. L'usuari es compromet a respectar aquests drets.
 • La utilització o la publicació, parcial o total, amb fins comercials, de qualsevol contingut del web www.fremap.es està estrictament prohibida sense autorització prèvia de FREMAP. Està prohibit, d'igual manera, modificar o suprimir material o continguts dels quals drets es reserva FREMAP.
 • Els encarregats de llocs web que creuen enllaços amb el web de www.fremap.es han d'informar a FREMAP per correu electrònic a la següent adreça: atencionclientes@fremap.es. Aquestes connexions no implicarà cap tipus d'associació o participació amb les entitats connectades. FREMAP es reserva el dret a denegar aquest accés en qualsevol moment. En cas que qualsevol usuari del web www.fremap.es entengués que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del mateix usuari o d'un tercer, es prega que el comuniquin a la següent adreça: atencionclientes@fremap.es
 • FREMAP no serà responsable, en cap cas, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats de la falta de lectura d'aquest avís, o de l'incompliment de les obligacions específiques en les condicions establertes en el mateix. El visitant respondrà dels danys i perjudicis que pogués ocasionar al web: www.fremap.es

Normes d'ús de Xarxes Socials

La utilització de les xarxes socials de FREMAP en Linkedin, Twiter, Google Plus i Facebook, està subjecta a termes i condicions d'ús. Perquè aquest canal sigui útil per a tots, és necessari respectar unes regles bàsiques. Llegeixi amb atenció les següents normes d'ús abans de començar a participar:

 • Recordi que aquest és un fòrum públic. Quan vostè publica qualsevol dada, comentari o informació, assumeix que aquest pot ser vist pels restants usuaris d'aquesta xarxa social i per FREMAP.
 • Li demanem que parli en primera persona i que intenti aportar valor en els seus comentaris, facilitant informacions contrastades. Recordi que vostè és responsable de les seves aportacions i de les conseqüències en la seva imatge i reputació. Si té dubtes, millor no faci una contribució.
 • Aquest espai constitueix un fòrum d'intercanvi d'opinions o per al debat constructiu, no és per crear polèmica, desqualificar a uns altres usuaris o a tercers, ni per presentar queixes i reclamacions, que han de canalitzar-se a través de les vies específiques que FREMAP té establertes per a aquesta finalitat. Si està interessat a gestionar sol·licituds, suggeriments i reclamacions sobre els serveis disponibles, pot enviar una missatge l'adreça següent atencionclientes@fremap.es.
 • Tracti d'acord amb els altres usuaris. Utilitzi un llenguatge apropiat i correcte.
 • No publiqui material publicitari ni faci ús d'aquest perfil per cercar feina.
 • La seva contribució ha de presentar dades reals i concretes. Es permeten cites o la reproducció de petits fragments de textos, llibres o obres en general de tercers, sempre que s'indiqui la font i el nom de l'autor.
 • Hem de preservar el bon ús d'aquest perfil i, per això, FREMAP, com a administrador, es reserva el dret a eliminar, sense dret a rèplica, qualsevol aportació que:
  • Consideri il·legal, irrespectuosa, amenaçador, infundada, calumniosa, difamatòria, obscena, inapropiada, ètica o socialment discriminatòria.
  • Incorpori dades de tercers sense la seva autorització.
  • Contingui qualsevol tipus material publicitari o de propaganda, personal o en benefici de tercers, siguin persones físiques o jurídiques.
  • Sigui redundant.
  • Publiqui repetidament el mateix contingut.
  • No estigui relacionada amb la finalitat de la pàgina.
 • Només es podran baixar continguts, copiar o imprimir qualsevol contribució, per a un ús personal o privat.

FREMAP no es fa responsable de les opinions abocades en aquest perfil i no assumeix garantia alguna sobre la veracitat, exactitud o actualització de les informacions en ell contingudes. Així mateix, FREMAP no es fa responsable dels llocs webs aliens a què es pot accedir mitjançant vincles (“enllaços”) des d'aquest perfil o de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers”.

Resolució de controvèrsies

Serà aplicable la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid. ​​​