Utilitats

Ajuda Delt@

Contingut de la pàgina

Per facilitar l'emplenament dels Comunicats d'accident i les Relacions d'accidents sense baixa, evitant temps d'espera, FREMAP ha dissenyat l'aplicació ayudadelt@, que permet crear aquests documents des del seu equip informàtic, sense necessitat d'estar connectat en tot moment a Internet.

Una vegada capturats les dades, ayudadelt@ permetrà imprimir l'exemplar destinat al treballador i li facilitarà un fitxer que podrà remetre a Delt@.

Si li sorgeixen dubtes o dificultats tant en la instal·lació com en el maneig del programa, contacti amb el seu interlocutor de FREMAP per comunicar-se-les, en cas que no li pogués localitzar Contacta amb FREMAP, indicant que es tracta d'Ayudadelt@.

​​​​​​​​​​