Utilitats

Calcula els teus costos d'absentisme

Ens interessa la salut de la teva empresa, amb aquesta eina sabràs el cost d'absentisme; introdueix les dades i coneixeràs la seva situació.

Dades de la Contingència

Els camps marcats amb * són obligatoris. El format del camp data és de dd/mm/aaaa

Tipus de Contingència
Període de Baixa *
Complements Voluntaris (C.V.) de l'Empresa en la Baixa
%

Vols conèixer el cost d'absentisme de la teva empresa? Registra't en FREMAP Online Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

Cost de substitució de personal:
És el percentatge del cost del treballador substituït. Això és: dies de baixa x salari brut diari + quota empresa + cost vacances. A això se li aplicaria el percentatge que s'introdueixi per l'usuari. .
Complement per Conveni Col·lectiu en Accident de Treball:
Incorporar el percentatge de complement, si és superior al 75 %que és el subsidi d'incapacitat temporal (LGSS art.120,129 i 131, D 3158/1966 art.2; D 1646/1972 art 14; RD 53/1980).
Complement per Conveni Col·lectiu en Contingència Comuna:
Incorporar el percentatge de complement si és superior al que estableix la LGSS referenciada que és:
  • 3 primers dies: El treballador no percep subsidi d'incapacitat temporal.
  • Del dia 4 al 15: El subsidi d'incapacitat temporal és el 60% a càrrec de l'Empresa.
  • Del dia 16 al 20: El subsidi d'incapacitat temporal és el 60% a càrrec de la Mútua.
  • A partir del dia 21: El subsidi d'incapacitat temporal és el 75% a càrrec de la Mútua.